Kontakt Formuláre
Sídlo firmy:
Autoškola TOMI
Autobusová stanica SAD (Slovak Lines)
1. poschodie
Mlynské nivy 31
821 09 Bratislava

E-mail:
tomi@autoskola-tomi.sk

Kontakt:
02 5556 2662
0905 732 732

Ak sa chcete prihlásiť do autoškoly budete potrebovať nasledovné tlačivá:

Žiadosť je potrebné vytlačiť obojstranne na jeden list papiera formátu A3.

Záver o lekárskej prehliadke môže potvrdiť len praktický alebo všeobecný lekár a to len dobre čitateľnou pečiatkou.loading