27.1.2016
10.2.
24.2.
9.3.
30.3.
13.4.
27.4.
11.5.
25.5.
15.6.
13.7.
24.8.
21.9.
20.10.

 

Začiatok vždy o 17:00 hod.

Kurzy, ktorých zahájenie je v utorok majú vyučovania v utorok a štvrtok o 17:00 hod.
Kurzy, ktorých zahájenie je v stredu majú vyučovania v pondelok a stredu o 17:00 hod.

Začiatok kurzu s individuálnymi požiadavkami je aj mimo uvedených termínov.

 loading